Intencje mszalne 25.10.2020 – 01.11.202025 października, Niedziela 30 Niedziela

• 7.30 - Za + siostrę Otylię w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców.

• 9.30 - Za + matkę Emilię Krakowską w I rocznicę śmierci. (Salve)

• 11.00 - Msza rodzinna: Za + męża, ojca Bolesława Pańta w 99 rocznicę ziemskich urodzin i 31 rocznicę śmierci.

• 15.30 - Nabożeństwo różańcowe.

• 16.00 - Chrzty: Ostapowicz Ksawery.Roczek: Gligorczyk Lilianna, Kossa Michał.

26 października, Poniedziałek

• 8.00 - Za + męża, ojca Pawła w 5 rocznicę śmierci.

• 17.30 - Nabożeństwo różańcowe.

• 18.00 - 1/ - Za + Anielę Kaim, intencja ofiarowana od lokatorów z ul. Kotuchy 25
2/ - Za ++ rodziców Marię, Edwarda Kałowy.27 października, Wtorek

• 8.00 - 1/ - Za +Józefa Lisieckiego w dniu urodzin o radość życia wiecznego, za + żonę Christę, + syna Grzegorza.
2/ - Za + Jerzego Kiczka – intencja od kolegów Jerzego i Eugeniusza z chóru polonia Harmonia.

Po Mszy nabożeństwo do Św. Antoniego.

• 17.30 - Nabożeństwo różańcowe.

• 18.00 - Za + Mateuszka Kaim z okazji urodzin – intencja od mamy, cioci Agaty z rodziną i babci oraz za ++ Mariana Czopa w 30 dzień po śm. – od żony z rodziną.

28 października, Środa Święto Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza

• 8.00 - Za + Czesława Ludyga w 1 rocznicę śmierci.

• 17.30 - Nabożeństwo różańcowe.

• 18.00 - Za + Gerharta we wspomnienie urodzin, ++ rodziców Gertrudę i Józefa Labus, + bratową Marię.


29 października, Czwartek

• 8.00 - Za + Adelajdę Słota w rocz. ur, ++ rodziców i rodzeństwo.

• 16.00 - Chrzest: Ignacy Duda.

• 17.00 - Msza szkolna: 1/ - Za + męża Eugeniusza Kafka, + ojca Edwarda, ++ Gertrudę, Bronisława Jureczek, ++ dziadków z obu stron.
2/ - Za ++ matkę Marię Chmiel w 1 rocznicę śmierci.

Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.


3030 października, Piątek Święto Rocznicy poświęcenia Archikatedry w Katowicach

• 8.00 - Za + matkę Franciszkę na pamiątkę ziemskich urodzin, + ojca Roberta, + brata Gintra, + bratową Helenę, ++ dwóch mężów, ++ z rodziny.

Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe.

• 18.00 - BIERZMOWANIE.

31 października, Sobota

• 7.45 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N.M.P

• 8.00 - Za ++ Łucję, Jerzego Woźniczka, ++ dziadków Marię, Piotra Białas i za dusze opuszczone.

• 17.30 - Nabożeństwo różańcowe.

• 18.00 - Za ++ z rodziny Pawełczyk, Moczek, Szeja, Jańczyk, Płaszczymonka, Ludyga i za dusze w czyśćcu cierpiące.


1 listopada, Niedziela Uroczystość Wszystkich Świętych

• 7.30 - 1/ - Do NSPJ i MBP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dlasze zdrowie i błogosł. Boże w pracy misyjnej dla ks. Zygmunta Perfeckiego z okazji urodzin
2/ - Za + męża Konrada Markefka w rocz. ur, ++ rodziców z obu stron, ++ szwagrów, siostrę Janinę, ++ rodziców z obu stron.

• 9.30 - Za ++ Antoniego i Wiktorię Tomanek, ++ Bertę i Jerzego Wołczyk, siostrę Annę Goj i dusze w czyśćcu cierpiące.

• 11.00 - Za + Łucję Lemańską pół roku po śmierci.

• 15.15 - Nabożeństwo za zmarłych w kościele.

• 16.00 - Za ++ w miesiącu październiku: Czopa Marian, Wójcik Alicja, Kiczka Jerzy, Firszt Tadeusz, Krawczyk Alojzy, Szeja Helena, Hering Gertruda.OGŁOSZENIA 25.10.2020

• Dziś 30 Niedziela zwykła. Kolekta dzisiejszej niedzieli kolektą jest specjalną przeznaczoną na wymianę starej instalacji elektrycznej w kościele.

• Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi i rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa limit osób uczestniczących w liturgii w naszym kościele wynosi 183 osoby. Należy pamiętać o zachowaniu przepisów sanitarnych: przebywamy w kościele z założoną maseczką, zachowujemy bezpieczną odległość (z wyjątkiem osób z tej samej rodziny), pamiętamy o zaleceniu, by przyjmować Komunię św. na rękę; do Komunii św. w pierwszej kolejności przystępują te osoby przyjmujące Komunię św. na rękę a potem przyjmujący komunię św. do ust. Należy bezwzględnie przestrzegać powyższych wytycznych!

• Zapraszamy wiernych na Nabożeństwa Różańcowe. Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele w tygodniu o 17.30, a w niedzielę o 15.30. W piątek, z racji bierzmowania, nabożeństwo różańcowe będzie po mszy św. o godz. 8.00.

•W piątek, 30 października, podczas Mszy św. o godz. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie w naszym kościele sakrament bierzmowania. Pierwotnie nasza młodzież miała przyjąć bierzmowanie wraz z młodzieżą z Dąbrówki i Szarleja w Szarleju, jednak ze względów epidemicznych uroczystości te zostały rozdzielone.

• Próby dla kandydatów do bierzmowania w naszym kościele w poniedziałek i środę o 18.30.

• W sobotę o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. z wigilii uroczystości Wszystkich Świętych. Zgodnie z wytycznymi Ks. Arcybiskupa odnośnie sprawowania kultu religijnego w czasie pandemii nabożeństwo oraz procesja z relikwiami nie odbędzie się.

• W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. O 15.15 tradycyjne nabożeństwo za zmarłych, które zgodnie z rekomendacją ks. Arcybiskupa odbędzie się w kościele; nie będzie procesji na cmentarzu.

• Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać w Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11) i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2.11) oraz w dniach od 1 do 8 listopada odwiedzając pobożnie cmentarz i modląc się za zmarłych.

• Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii, do dyspozycji jest także skrzynka zaleckowa przed ołtarzem. Zalecki na cmentarzu zbierane będą tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich Świętych.

• Okazja do sakramentu pokuty od poniedziałku do soboty 30 minut przed każdą Mszą św. w naszej kaplicy Najświętszego Sakramentu.

• Na stoliku z prasą do nabycia Gość Niedzielny w cenie 6 zł.

• Osoby, które pragną ofiarować choinki do kościoła na Święta Bożego Narodzenia proszone są o zgłoszenie tego w zakrystii lub kancelarii.

• Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszego kościoła, w następnym tygodniu prosimy o to mieszkańców ulic Poniatowskiego, Solskiego i Drzymały.

• Wszystkim życzymy błogosławionego Dnia Pańskiego i dobrego przeżycia całego tygodnia.


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFIARY NA POTRZEBY NASZEJ PARAFII – BÓG ZAPŁAĆ.OGŁOSZENIE PANI PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Informujemy, że w dniu 11 i 31 października w piekarskim Kinie „Zacisze „przy ul. Bytomskiej 73 o godzinie 18.00 odbędzie się pokaz filmu „Wojtyła". Jest to mistyczna opowieść o jednym z największych świętych współczesnego kościoła, natomiast 25 października na godzinę 17.00 zapraszamy do filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze na projekcję dwóch filmów „ Zwykły święty człowiek" oraz „Moje życie dla Niego". Są to niezwykłe opowieści o Janie Pawle II we wspomnieniach najbliższych współpracowników Ojca Świętego oraz papieskiego fotografa Arturo Mari.


ZŁOTE MYŚLI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI


1. "Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości".

2. "Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei".

3. "Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi".

4. "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat".

5. "Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy".Najbardziej znane cytaty Św. Jana Pawła II


"Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

"Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

"Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych"

"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej"

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie"

MODLITWY W RÓŻNYCH INTENCJACHModlitwa o łaskę zdrowia


Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.


Modlitwa o łaskę zdrowia


Duchu Święty, Duchu Boży, stworzycielu i odnowicielu wszystkiego, życie mojego życia, z Matką Najświętszą uwielbiam Cię, dziękuję Ci, kocham Cię. Ty, który dajesz życie i ożywiasz cały wszechświat, zachowaj mnie w dobrym zdrowiu, wybaw mnie od grożących mi chorób i od wszelkiego zła, jakie czyha na me życie. Wsparty Twą łaską, przyrzekam zawsze używać mych sił na chwałę Bożą, dla dobra mej duszy i z pobudek miłości bliźniego. Proszę Cię także, oświeć Twymi darami wiedzę i umysły wszystkich lekarzy i pracujących w służbie zdrowia, aby mogli rozpoznać prawdziwe przyczyny zła, które zagraża życiu, wynaleźć i zastosować wszystkie środki dla jego obrony i leczenia chorób.
Dziewico Najświętsza, Matko życia i uzdrowienie chorych, Tobie powierzam tę moją pokorną prośbę. Ty zaś, Matko Boga i nasza Matko, zechciej poprzeć ją Swoim potężnym wstawiennictwem. Amen.


Modlitwa za kapłanów w parafii


Panie, Jezu Chryste, Najwyższy i Jedyny Kapłanie, Ty dajesz swojemu Kościołowi pasterzy według Twojego Serca. Dziękujemy Ci za kapłanów posługujących w naszej parafii obecnie, a także za tych, którzy posługiwali w niej w przeszłości jak również za tych, których do nas poślesz w przyszłości. Udziel im swojego Ducha, aby byli niezmordowanymi sługami i głosicielami Ewangelii, szafarzami sakramentów i w duchu miłości służyli powierzonym im wiernym. Niech będą pasterzami zapatrzonymi w Ciebie, który jesteś Dobrym Pasterzem i w Tobie niech będą rozmiłowani.
Nam zaś daj łaskę wspomagania ich w posługiwaniu i życiu przez modlitwę i angażowanie się w życie parafii. Daj nam także poczucie odpowiedzialności za kapłanów w życzliwie wypowiadanych słowach, opiniach, w modlitwie i trosce o ich owocne posługiwanie pośród nas. Zmarłym daj niebo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa za chorych


Odmówić trzy razy Chwała Ojcu...

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory. Przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.
Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: "Najważniejsze jest zdrowie duszy!".
Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.
Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy: oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię. Pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen.


Modlitwa o pokój na świecie


Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9) Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o pokój na świecie.
Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece.
Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Sto lat temu wybuchła I wojna światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi zginęły miliony niewinnych istnień. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.
Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością, ofiarowując w intencji pokoju Koronkę do Bożego Miłosierdzia:

Koronka do Bożego Miłosierdzia...
Pod Twoją obronę...


Modlitwa za kapłanówO Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.
Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.


Modlitwa za Ojca ŚwiętegoWszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym... i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.


Módlmy się również za naszego Ojca Świętego N., niech Bóg i Pan nasz, który go wybrał do sprawowania władzy biskupiej, zachowa go W zdrowiu i bezpieczeństwie dla swego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.


Modlitwa w milczeniu.Wszechmogący, wieczny Boże, na Twoich postanowieniach wszystko się opiera; wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swej dobroci racz zachować wybranego dla nas Papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego Pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Boże Wszechmogący, który ustanowiłeś N.N. widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj zawsze następcę św. Piotra swoją łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych oraz dozwól, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do życia wiecznego. Amen.


Pierwsze soboty miesiąca


• W naszej parafii odbywają się nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca do Niepokalanego Serca Maryi.
Nabożeństwo rozpoczyna się przed mszą świętą poranną - początek o 7.45

Warunki nabożeństwa wynagradzającego:

»  Spowiedź św. / może być odprawiona wcześniej /

»  Jedna część różańca świętego

»  15 minutowa medytacja

»  Komunia Św.

»  Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi


Klauzula informacyjna dot. danych osobowychInformujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich – Brzezinach z siedzibą przy ul. Górniczej 30, reprezentowana przez ks. Henryka Foika.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

»  ks. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.