Intencje mszalne 24.01.2021 – 31.01.202124 stycznia, Niedziela 3 Niedziela zwykła

• 7.30 - O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Anny i Antoniego Bartoń oraz o Dary Ducha Św. dla syna Bartosza.

• 9.30 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie z okazji 90-tej rocznicy urodzin Piotra Pytlik oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. (TE DEUM)

• 11.00 - Msza rodzinna: Za + Stefanię Kowalik oraz ++ wszystkich lokatorów z ul. Kotuchy 25 intencja ofiarowana od sąsiadów.

• 16.00 - Za + ojca Zenona w rocznicę urodzin, + matkę Halinę w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

25 stycznia, Poniedziałek ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

• 8.00 - Za ++ rodziców Pawła, Agnieszkę Mańka w rocznicę śmierci, + męża Józefa.

• 18.00 - 1/ - Za + męża, ojca, dziadka Ryszarda Pytlik w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców Sylwestra, Marię, Martę Pytlik, + zięcia Jana, i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ - Za + Krystynę Witkowską o radość życia wiecznego.26 stycznia, Wtorek Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

• 8.00 - 1/ - Za + męża, ojca Stanisława Dębek w rocznicę śmierci, + syna Jacka.
2/ - Za + Ryszarda Lemanek oraz ++ wszystkich lokatorów intencja ofiarowana od lokatorów z ul. Kosynierów 4.

Po Mszy nabożeństwo do Św. Antoniego.

• 18.00 - Za + męża, ojca Tadeusza w rocznicę śmierci, + syna Wojciecha, ++ rodziców z obu stron, + brata Wacława, + Roberta Różyńskiego.


27 stycznia, Środa

• 8.00 - Za + ojca Romana Włoczek w rocznicę urodzin, + matkę Marię, ++ dziadków i ++ z rodziny.

Po Mszy nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

• 18.00 - Za + matkę Martynę Korbel w 92 rocznicę ziemskich urodzin, + ojca Józefa, + brata Piotra.


28 stycznia, Czwartek Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. dK

• 8.00 - Za + brata Franciszka Kaczmarczyk na pamiątkę ziemskich urodzin.

• 17.00 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie dla Urszuli i Ani oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.


29 stycznia, Piątek

• 8.00 - Za + matkę Bertę Hoś w rocznicę ziemskich urodzin, + ojca Józefa, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.

• 18.00 - 1/ - Za + Ks. Stefana Kozioł intencja ofiarowana od Parafian z Gilowic.
2/ - Za + Martę Ziętek intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Konopackiej.

30 stycznia, Sobota

• 7.45 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

• 8.00 - 1/ - Za + Irenę Lis w I rocznicę śmierci. (Salve)
2/ - Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Królowej Wszechświata z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla rodzin Mączewski i Drozdek.

• 16.00 - W intencji rocznego dziecka Michaliny Myrda.

• 18.00 - Za + męża, ojca, dziadka Bronisława Smolczyk w 4 rocznicę śmierci.


31 stycznia, Niedziela 4 Niedziela zwykła

• 7.30 - Za + matkę Stefanię Jabłonka, + ojca Franciszka w rocznicę śmierci.

• 9.30 - Za ++ rodziców Agnieszkę, Sylwestra Baron, ++ dziadków Langer, Baron, ++ Henryka, Hildegardę Jeziorek, ++ z rodziny Langer i Baron.

• 11.00 - Msza rodzinna: Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Józefa z okazji 45-tej rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. (TE DEUM)

• 16.00 - Do Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Królowej Wszechświata z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Karoliny Herda z okazji 18-tej rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. (TE DEUM)OGŁOSZENIA 24.01.2021

• Dziś obchodzimy 3 niedzielę zwykłą obchodzoną jako Niedzielę Słowa Bożego.

• Dzisiejsza kolekta specjalna przeznaczona jest na zakup opału. Serdeczne Bóg zapłać.

• Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

• Zakończyliśmy msze św. kolędowe dziękujemy wszystkim uczestniczącym w nich oraz dziękujemy za ofiary złożone podczas Mszy.

• W związku z rozporządzeniem władz państwowych w naszym kościele w mszach św. może uczestniczyć max. 88 wiernych. Powierzchnia naszego kościoła wynosi 1381,18. Należy pamiętać o zachowaniu przepisów sanitarnych: przebywamy w kościele z założoną maseczką, zachowujemy bezpieczną odległość (z wyjątkiem osób z tej samej rodziny), pamiętamy o zaleceniu, by przyjmować Komunię św. na rękę; do Komunii św. w pierwszej kolejności przystępują te osoby przyjmujące Komunię św. na rękę a potem przyjmujący komunię św. do ust. Należy bezwzględnie przestrzegać powyższych wytycznych!

• W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9.00 do 12.00 oraz w czwartek od 15.00 do 16.00.

• Na stoliku z prasą katolicką do nabycia Gość Niedzielny w cenie 6 zł oraz Mały Gość w cenie 5 zł.

• Przyjmujemy zapisy intencji na rok 2022.

• Dziękujemy za złożone ofiary na sprzątanie naszego kościoła, w następnym tygodniu prosimy o to mieszkańców ulicy Kotuchy 23, 25, 27.

• Wszystkim życzymy błogosławionego Dnia Pańskiego i dobrego przeżycia całego tygodnia.


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFIARY NA POTRZEBY NASZEJ PARAFII – BÓG ZAPŁAĆ.
Nie jesteś w nastroju? Kolejny dzień z rzędu coś się nie udało? Właśnie dla Ciebie mamy cytaty, które mogą podnieść Cię na duchu:1. "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną" (Ps 23, 4a)
2. "O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie" (Flp 4, 6-7)

3. "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28)
4. "Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was" (1 P 5, 7)

5. "(...) lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą" (Iz 40, 31)
6. "Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz" (Joz 1, 9)

7. "Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci" (Pwt 31, 6)
8. "A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz" (Ps 3, 4)

9. "Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła" (Ps 139, 14)
10. "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą" (Iz 54, 10)


Codzienne ofiarowanie


Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje.
Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.

MODLITWY W RÓŻNYCH INTENCJACHModlitwa przebaczenia


Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny Twemu prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia podobającego się Tobie.
Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moja modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa aby stal się Panem mojego życia, aby panował w moim sercu od teraz na zawsze.
Proszę ześlij swojego Ducha Świętego aby pomagał mi być posłusznym Tobie i pełnić Twoja wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa.
Amen


Modlitwa o pomnożenie wiary


Jezu Chryste, Boski dawco wiary. Dziękuję Ci za dar głębokiego przekonania o prawdach Twojej Boskiej nauki. Dzięki Twej łasce wiem, że tajemnice wiary są rękojmią niepojętej wielkości, mądrości Boga i Jego miłości do ludzi. Wiem i to, że w zmiennej doli i niedoli doczesnego życia są one nieomylną zapowiedzią wieczystej rzeczywistości, do której powołałeś każdego człowieka.
Panie, wierzę, a mimo to przeżywam niepokoje, chociaż ich nie spostrzega nikt z mojego otoczenia. Niepokoi mnie najbardziej moja chwiejność na widok buntu i niewiary wielu chrześcijan. Niepokoją mnie nieuczciwi ludzie, których pewność siebie i głośna zdobywczość w złem usiłują przekreślić Twoje święte prawa.
Odbierają mi odwagę niezrozumiałe wydarzenia, niezgodne - jak mi się zdaje - z Opatrznością Bożą.
W chwilach takich rozterek wewnętrznych przyjdź mi z pomocą, dobry Pasterzu dusz. Wraz z apostołami wołam do Ciebie: Przymnóż mi wiary. Spraw w swej łaskawości, abym we wszystkich przejawach codziennego życia mógł dostrzec choćby małą cząstkę cichego działania Twojej tajemniczej ręki. O to Cię prosi z pokorą i wdzięcznością syn Twojej łaski.
Amen.


Modlitwa za ubogich


Panie, spraw, aby bolało nas cierpienie innych i ulituj się nad ubogimi tego świata.
Panie, naucz nas nie kochać już jedynie samych siebie i nie zadowalać się tylko tym, że kochamy naszych bliskich. Panie, naucz nas myśleć wyłącznie o bliźnich i kochać przede wszystkim tych, którzy nie są kochani.
Panie, spraw, aby bolało nas cierpienie innych. Daj nam łaskę zrozumienia, że w każdej minucie naszego życia, naszego szczęśliwego życia, nad którym Ty sam czuwasz, tysiące istot ludzkich, Twoich dzieci, umiera z głodu i zimna, chociaż na to nie zasłużyły.
Panie, ulituj się nad wszystkimi ubogimi świata. Ulituj się nad trędowatymi, do których tak często uśmiechałeś się, gdy chodziłeś po ziemi, nad milionami trędowatych, którzy wyciągają ku Twojemu Miłosierdziu dłonie bez palców, ręce bez dłoni. I wybacz nam, że na zbyt długi czas zostawiliśmy ich samym sobie, powodowani haniebnym strachem.
Panie, nie pozwól, abyśmy potrafili być szczęśliwi sami. Spraw, aby dotykała nas nędza panująca na świecie i uwolnij nas od nas samych, jeśli taka jest Twoja wola.


ZŁOTE MYŚLI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI


1. "Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości".

2. "Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei".

3. "Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi".

4. "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat".

5. "Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy".Najbardziej znane cytaty Św. Jana Pawła II


"Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

"Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

"Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych"

"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej"

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie"

MODLITWY W RÓŻNYCH INTENCJACHModlitwa o łaskę zdrowia


Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.


Modlitwa o łaskę zdrowia


Duchu Święty, Duchu Boży, stworzycielu i odnowicielu wszystkiego, życie mojego życia, z Matką Najświętszą uwielbiam Cię, dziękuję Ci, kocham Cię. Ty, który dajesz życie i ożywiasz cały wszechświat, zachowaj mnie w dobrym zdrowiu, wybaw mnie od grożących mi chorób i od wszelkiego zła, jakie czyha na me życie. Wsparty Twą łaską, przyrzekam zawsze używać mych sił na chwałę Bożą, dla dobra mej duszy i z pobudek miłości bliźniego. Proszę Cię także, oświeć Twymi darami wiedzę i umysły wszystkich lekarzy i pracujących w służbie zdrowia, aby mogli rozpoznać prawdziwe przyczyny zła, które zagraża życiu, wynaleźć i zastosować wszystkie środki dla jego obrony i leczenia chorób.
Dziewico Najświętsza, Matko życia i uzdrowienie chorych, Tobie powierzam tę moją pokorną prośbę. Ty zaś, Matko Boga i nasza Matko, zechciej poprzeć ją Swoim potężnym wstawiennictwem. Amen.


Modlitwa za kapłanów w parafii


Panie, Jezu Chryste, Najwyższy i Jedyny Kapłanie, Ty dajesz swojemu Kościołowi pasterzy według Twojego Serca. Dziękujemy Ci za kapłanów posługujących w naszej parafii obecnie, a także za tych, którzy posługiwali w niej w przeszłości jak również za tych, których do nas poślesz w przyszłości. Udziel im swojego Ducha, aby byli niezmordowanymi sługami i głosicielami Ewangelii, szafarzami sakramentów i w duchu miłości służyli powierzonym im wiernym. Niech będą pasterzami zapatrzonymi w Ciebie, który jesteś Dobrym Pasterzem i w Tobie niech będą rozmiłowani.
Nam zaś daj łaskę wspomagania ich w posługiwaniu i życiu przez modlitwę i angażowanie się w życie parafii. Daj nam także poczucie odpowiedzialności za kapłanów w życzliwie wypowiadanych słowach, opiniach, w modlitwie i trosce o ich owocne posługiwanie pośród nas. Zmarłym daj niebo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa za chorych


Odmówić trzy razy Chwała Ojcu...

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory. Przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.
Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: "Najważniejsze jest zdrowie duszy!".
Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.
Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy: oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię. Pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen.


Modlitwa o pokój na świecie


Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9) Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o pokój na świecie.
Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece.
Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Sto lat temu wybuchła I wojna światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi zginęły miliony niewinnych istnień. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.
Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością, ofiarowując w intencji pokoju Koronkę do Bożego Miłosierdzia:

Koronka do Bożego Miłosierdzia...
Pod Twoją obronę...


Modlitwa za kapłanówO Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.
Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.


Modlitwa za Ojca ŚwiętegoWszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym... i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.


Módlmy się również za naszego Ojca Świętego N., niech Bóg i Pan nasz, który go wybrał do sprawowania władzy biskupiej, zachowa go W zdrowiu i bezpieczeństwie dla swego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.


Modlitwa w milczeniu.Wszechmogący, wieczny Boże, na Twoich postanowieniach wszystko się opiera; wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swej dobroci racz zachować wybranego dla nas Papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego Pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Boże Wszechmogący, który ustanowiłeś N.N. widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj zawsze następcę św. Piotra swoją łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych oraz dozwól, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do życia wiecznego. Amen.


Pierwsze soboty miesiąca


• W naszej parafii odbywają się nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca do Niepokalanego Serca Maryi.
Nabożeństwo rozpoczyna się przed mszą świętą poranną - początek o 7.45

Warunki nabożeństwa wynagradzającego:

»  Spowiedź św. / może być odprawiona wcześniej /

»  Jedna część różańca świętego

»  15 minutowa medytacja

»  Komunia Św.

»  Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi


Klauzula informacyjna dot. danych osobowychInformujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich – Brzezinach z siedzibą przy ul. Górniczej 30, reprezentowana przez ks. Henryka Foika.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

»  ks. Adam Sekściński, e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.